Indstillet:
Rena Hoffmann, Neurologi og Fysio-ergoterapi, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Modtagelse af trombolysepatienter er flyttet direkte til CT-rummet i Billeddiagnostisk afdeling fremfor et vurderingsophold på neurologisk afdeling først. Vurdering, blodprøvetagning foretages nu direkte ved CT-lejet, hvor scanningssvaret er afgørende for +/- trombolyse til patienter med blodprop i hjernen.

Time is brain. Det effektive forløb resulterer i, at patienten får en hurtigere behandling. Der er fokus på door-to-needle-time. Da modtagelsen af den akutte trombolysepatient nu springer et led over og starter direkte i scanningsrummet, har tidsopgørelsen siden starten 1. marts 2018 bevirket, at reduktion i tidsforbrug til behandlingsstart i gennemsnit er faldet fra 29 minutter til 24 minutter (del af forbedringsprojekt). Spændet går fra de hurtigste forløb på 11 minutter til de længste forløb på ca. 1 time. Sidstnævnte skyldes oftest svær forhøjet blodtryk, som skal behandles først.

Løsningen er inspireret fra Neurologisk afdeling på AUH, Region Midt og OUH, Region Syd.