Indstillet:
Charlotte Olesen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland, klinisk farmaci Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Medicineringsfejl kan føre til indlæggelser, forlænget indlæggelsestid, ubehag eller skade hos patienten, dødsfald og øgede udgifter i sundhedssektoren.

For at identificere patienter med størst risiko for medicineringsfejl er MEdication RIsk Score (MERIS) udviklet som et risikoscreeningsværktøj. Ideen er at målrette indsatsen for medicingennemgang af patienter med størst risiko for medicineringsfejl. MERIS er udviklet som et manuelt værktøj. I Region Midtjylland giver data i BI-portalen (data fra den elektroniske patientjournal) en unik mulighed for at lave en elektronisk udgave af MERIS, hvor MERIS-scoren udregnes automatisk og laver en liste over alle hospitalspatienters MERIS-score. Patienter med høj score på tværs af hospitalets afdelinger kan hermed hurtig identificeres og tilbydes en medicingennemgang.

Løsningen sikrer, at de borgere, der har størst risiko for medicineringsfejl, får en farmaceutisk medicingennemgang, mens de er indlagt. Farmaceutisk medicingennemgang er en systematisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling. Formålet er at optimere lægemiddelbehandlingen ud fra en patientorienteret og rationel farmako-terapeutisk vurdering. Hermed sikres, at patientens får/tilbydes den lægemiddelbehandling, som giver størst virkning, med de mindst alvorlige og færrest mulige bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris.