Indstillet:
Dagkirurgien, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Der er arbejdet med en forenkling og systematisering af en allerede eksisterende innovationstavle. Dette har synliggjort de igangværende innovationsprocesser og optimeret afdelingens arbejdsgange og kvalitet. De små ideer og gode forslag fra medarbejderne omsættes nu til handling til glæde for personale og patienter. Innovationstavlen har skabt forum for - og været et redskab til mange gode sygeplejefaglige debatter, og dermed bidraget til udvikling af sygeplejen i afdelingen.

Innovationstavlen har medført mange små som store tiltag og forbedringer i det daglige arbejde, alle til glæde for patienter og ansatte. Optimering af arbejdsgangene har blandt andet medført mere tid til den direkte sygepleje.

Da der er flere forskellige faggrupper i afdelingen har det betydet at hver enkelt innovationsforslag er blevet belyst fra flere forskellige vinkler. Det har betydet større intern forståelse og flere kreative løsningsforslag.