Indstillet:
Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Tavlemøderne er inspireret fra Sygehus Lillebælt.

Tavlemøderne afholdes hver 14. dag, hvor Hospitalsledelsen og afdelingsledelserne drøfter forbedringsområder ud fra data. Dataområderne er f.eks. FMK, udrednings -og behandlingsret, genindlæggelser og indikatorer fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Indikatorer fra det regionale målbillede er obligatoriske i tavlemøderne. Fokus på møderne er at få fælles drøftelse af forbedringer og understøtte læring på tværs af afdelinger og enheder.

Tavlemøderne understøtter afdelingerne i at levere høj kvalitet til borgerne gennem fælles drøftelse og inspiration til forbedringer på de udvalgte fokusområder.

Fokus på møderne er at deltagerne har en dialog om forbedringsmuligheder og indbyrdes kan inspirere hinanden i arbejdet med forbedringer, herunder drøftelser om hvilke tiltag i afdelingerne der har den største effekt.