Indstillet:
MS4 (sengeafdelingens personale) v. Seham Shahla og Troels Hansen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Indenfor det første hverdagsindlæggelsesdøgn afholdes samtale med patienten og pårørende vedrørende sygdomme, sociale og andre problemstillinger. Dette med fokus på både det sundhedsfaglige "What is the matter with you" og det mere eksistentielle "What matters to you", således at der tidligt i behandlingsforløbet fastlægges en fælles forståelsesramme og målsætning med selve indlæggelsen og det fremadrettede forløb, herunder evt plejebehov og andre foranstaltninger efter udskrivelsen.

Løsningen er inspireret af Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital.