Indstillet:
Suzette Brauner Kristensen og Vibeke Fløe Jørgensen, Medicinsk Sengeafsnit 2, Regionshospitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Der afholdes målsætningsmøder på geriatriske patienter med deltagelse af patienten, pårørende, tværfagligt team og oftest repræsentant fra hjemmeplejen. Der er lægelig tilstedeværelse under en del af samtalen. Mødet afholdes så vidt muligt i samtalerum. Hvis ikke dette muligt da evt. på enestue.

Mødet aftales førstkommende hverdag efter patientens ankomst til akutafdelingen/afsnittet. Målsætningsmødet tager udgangspunkt i CGS (Comprehensive Geriatric Assessment) tankegangen. CGA er guldstandarden indenfor behandlingen af ældre skrøbelige patienter. Den fokuserer på en omfattende udredning og behandling af den skrøbelige ældre patient, den fokuserer på meget andet end den aktuelle akutte sygdom.

Løsningen gør, at alle patienter indlagt i geriatrisk afsnit føler sig hørt og inddraget i planlægningen af deres forløb i sengeafsnittet. At der i starten af et indlæggelsesforløb er klare mål og planer for ethvert patientforløb for patienter indlagt i afsnittet. Patienten føler, at forløbet i afdelingen afvikles uden spildtid og med et klart mål for øje, og at der tænkes på planlægningen af udskrivelsen allerede ved indlæggelsen. De pårørende føler sig inddraget og godt informeret.

Løsningen er inspireret af Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital.