Indstillet:
Simon Kok Jensen, Operation og Intensiv, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Arbejdet for personalet på Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, HEM er centreret omkring kerneopgaverne i form af planlægning og afvikling af det daglige operationsprogram samt behandling af patienter på intensiv. Foruden kerneopgaverne varetager personalet på Operation og Intensiv en rækker opgaver uden for afdelingen, bl.a. anlæggelse af venflons på sengeafdelingerne, når det faste personale har brug for assistance til dette.

Anlæggelsen af venflons på sengeafdelinger er en opgave, som kræver, at personalet forlader operationsafdelingen for at opsøge patienten på sengeafdelingen. Hermed fjernes personalet fra de computere, som er placeret på operationsafdelingen, hvilket betyder, at personalet først registrerer venflonanlæggelsen analogt for siden at digitalisere registreringen, når de vender tilbage til afdelingen. Denne dobbeltregistrering er tidskrævende, omstændelig og øger risikoen for fejl og mangelfuld registrering.

Formålet med projektet var at facilitere registreringen af anlagte venflons på sengeafdelingerne med henblik på at forbedre patientsikkerheden samt nedsætte personalets tidsforbrug til registrering. Reservelæge Simon Kok Jensen samarbejdede med sundheds-IT for at muliggøre registreringen af venflonanlæggelse på mobile enheder, som kan tages med på hele hospitalet. Herved sikredes let og tilgængelig registrering, som kan gøres ”på farten”, hvilket nedsætter tidsforbruget og øger mulighed for tidstro registrering.

Løsningen er inspireret af ”Mobil Observations App”, som bl.a. er udviklet i samarbejde med Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, HEM.