Indstillet:
Projektgruppe vedr nyt finde-vej koncept (Anne Christensen Teknisk Afdeling, Charlotte Lund Villadsen Servicesekretariatet, Annette Diedrichsen Sundheds-it og Marie Glent-Madsen Økonomi og Plan), Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Et nyt, entydigt finde-vej koncept har gjort Regionshospitalet Randers mere tilgængeligt for patienter og pårørende. Konceptet er bygget op, så patienten genfinder de samme ikoner i indkaldelsesbrev, på hjemmesiden og i skiltningen.

Det har i projektet også været et vigtigt mål, at vejen til alle klinikker, sengeafdelinger og øvrige destinationer kan forklares på max tre linjer, og at der er størst mulig genkendelighed til regionens øvrige hospitaler.

Patienter og pårørende er typisk presserede, når de kommer på hospitalet. Det nye finde-vej koncept gør det nemmere for dem at finde frem til deres destination, så frustrationer over at fare vild eller bekymringer om at komme for sent kan fylde så lidt som muligt.

Patienterne skal i første omgang finde den rigtige indgang, der har en understøttende farve og herefter den rigtige destination/indvendige adresse, der har samme farve. Herudover er konceptet opbygget, så det er nemt at skifte dele ud, når der fx er noget der skifter navn eller flytter funktion, så driften bliver så billig som mulig.

Løsningen er inspireret af Regionshospitalet Horsens.