Indstillet:
Merete Lebeck Holm, Operation, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
I Center for Elektiv Kirurgi arbejder vi med at skabe sammenhængende patientforløb med høj faglig kvalitet baseret på forskning og inddragelse af patienterne. Dog manglede der informationer om patienternes erfaringer med det perioperative forløb, det vil sige tiden på operationsgangen og i opvågningen, da denne del af patienternes forløb ikke er en del af den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (LUP).

"The good perioperative Nursing Care Scale" (GPNCS) er et valideret, skræddersyet spørgeskema til systematisk indsamling af operationspatienters erfaringer med det perioperative forløb. Patienternes oplevelser og feedback bruges til at udvikle kvaliteten af patientforløbene.

Et af de nye nationale kvalitetsmål er, at patienternes oplevelser, meninger og ideer inddrages i kvalitetsudviklingen. Patienter i det perioperative forløb får mulighed for at bidrage hertil ved at deltage i spørgeskemaundersøgelsen og de bliver dermed toneangivende i forhold til nye initiativer i operationsafsnittet.