Indstillet:
Rita Halkjær og Kathrine Eggertsen, Intensivt Afsnit, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienter, der har behov for hjælp til at trække vejret med respirator, er ofte ude af stand til at tale, da trakealtuben er cuffet, og der dermed ikke kommer luft forbi stemmelæberne.

Intensiv Afsnit, Center for Planlagt Kirurgi, anvender en trakealtube med Suction Aid funktion. Med denne tube kan man, via en slange påmonteret tuben, suge sekret ud over cuffen og puste luft ind over cuffen. Metoden med at puste luft ind over cuffen kaldes LISA. LISA er en forkortelse for Luft i Suction Aid. Det primære formål med anvendelse af LISA er at stimulere musklerne i svælget hos patienter med erhvervet hjerneskade eller andre tilstande med svære neurofysiologiske problematikker.

En anden effekt ved LISA er, at patienterne kan tale, fordi der kommer luft forbi stemmelæberne. Denne praksis er nu overført til alle relevante trakeostomerede patienter på Intensivt Afsnit, som nu får mulighed for at tale på trods af trakeostomien.

At have muligheden for, at tale under respiratorbehandlingen giver bl.a. patienterne mulighed for at give udtryk for ønsker og behov,  at spørge ind til sin sygdom og få afklaret tvivlsspørgsmål at tale med personalet eller de pårørende omkring angst og bekymring, at blive inddraget i vigtige spørgsmål vedrørende behandlingen og evt. give udtryk for et ønske om at afslutte sin behandling - kommunikation med pårørende - mulighed for kommunikation med pårørende som befinder sig langt væk.

En artikel fra 1975 beskriver metoden, som angiveligt ikke er særlig anvendt i Danmark.
Er desuden inspireret af, hvordan man på Regionshospitalet Hammel Neurocenter anvender LISA til stimulation af svælgrefleksen hos patienter med svælgparese