Indstillet:
Akutgruppen bestående af: Sygeplejerske Anne-Merete Andreasen, Sygeplejerske Lotte Majlund Nielsen, Sygeplejerske Tina Brink Hansen, Medicinsk Afdeling, Dialyseafsnittet, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse fa løsningen:
Implementering af dialysespecifik simulationstræning for alle sygeplejersker i Dialyseafsnittet, Holstebro mhp. optimering af patientsikkerheden samt pleje og behandlingen ved den akut dårlige patient, via kompetence- og kvalitetsudvikling af personalets håndtering af akut dårlige patienter.

Løsningen har bestået af såvel teoretisk undervisning, praktiske øvelser, de-briefing, evaluering af selve simulationstræningen samt evaluering på udviklingen af kompetencer. Løsningen er implementeret efter PDSA-cirklen.

Løsningen optimerer behandlingen og patientsikkerheden ved patienten i hæmodialyse. 

Inspirationen til løsningen kommer fra den generelle simulationstræning, der udbydes til alt plejepersonale i Hospitalsenheden Vest, samt fra Odense Universitetshospital.