Indstillet: 
Inge Hove Bjerregaard og Lis Just Madsen, Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest

Beskrivelse af løsningen:
Afdelingen har et ansvar for løbende at opretholder og kvalitetssikre de sygeplejefaglige kompetencer der er i afdelingen således at:

 • Patienterne møder den samme ensartede faglige kvalitet hos sygeplejerskerne.
 • Sygeplejerskerne har et ordentligt arbejdsmiljø, og ikke møder op med ondt i maven pga. usikkerhed overfor jobbets indhold.
 • Den individuelle sygeplejerskes kompetencer vedligeholdes og videreudvikles.
 • Kvalificerede medarbejdere fastholdes og der sikres et kontinuerligt læringsmiljø for ALLE – også den erfarne sygeplejerske

Forberedelser

 • På baggrund af UTH` systemet og en forespørgsel hos sygeplejerskerne udvælges scenarier som der er behov for at vedligeholde eller kompetenceudvikle på.
 • De to assisterende bruger tre måneder på, at udarbejde
  • Kompendier over hver enkelt træningsstation
  • Trænermanualer over hver enkelt træningsstation
  • En overordnet ABCDE-guide o Tilretnings af E-Dok retningslinjer
  • Egnede sygeplejersker i afdelingen udvælges og uddannes som trænere
  • Egne lokaler og udstyr tilpasses (da det er vigtigt at træningen foregår lokalt)
  • På èn SKIK dag kan deltage 10 sygeplejersker o 14 dagen inden, at en SKIK dag skal gennemføres udfylder hver deltager en elektronisk præ-test med vurdering af egne kompetencer o 14 dage inden SKIK dagen får hver deltager udleveret undervisningsmaterialet, der består af et kompendie over hver træningsstation.

Gennemførelse af en SKIK dag:

 • Trænerne opstiller egen station, trænermanualen og evalueringsskemaerne forberedes og tilrettes
 • Sygeplejerskerne føles ad to og to. På dagen skal de igennem 5 stationer á 1 times varrighed
 • Trænerne bruger en anerkendende tilgang og fra voksenlæringsteori
 • Selve træningen er en dialogbaseret reflektion og færdighedstræning der er lokalt forankret
 • Som afslutningen på hver station foregår en egen evaluering og en trænder evaluering

Efterbehandlinger

 • Trænerne sammenligner egen evalueringen med trænerevalueringen og udarbejder en individuel udviklingsplan for, hvor den enkelte måske har brug for ekstra gennemgange eller praktisk øvelse

Alle sygeplejersker udfylder en elektronisk post test 1 uge og igen ½ år efter at SKIK dagen er gennemført.

Løsningen er inspireret af Akutafdelingen i Holbæk.