Indstillet:
Janni Ammitzbøll, Kvindesygdomme og Fødsler, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:

◦ Et fælles tilbud til de forældre, der mister et barn i forbindelse med graviditeten efter 14. graviditetsuge og frem til 7 dage efter fødslen. Et tilbud til forældre tilknyttet Region Midt. (Med undtagelse af AUH, da de tilbyder deres egen sorggruppe).

◦ Parrene får tilbudt et forløb af 5 mødegange á 3 timer, med op til 6 par i hver gruppe.

◦ Der vil være 2 sorggruppeledere hver mødegang til at facilitere gruppen, skabe et trygt miljø og hjælpe med dynamikken i gruppen. Herved kan sorggruppen være netværks-dannende for forældrene.

◦ Sorggruppelederne er én jordemoder fra henholdsvis Regionshospitalerne Midt, Horsens, Vest samt Randers. Jordemødrene er delt op i teams to og to.

◦ De fire sorggruppeleder tildeles supervision x 4 årligt og en dag til fælles sparring og vidensdeling med de 8 sorggruppeledere fra AUH.

Værdien er at få samlet familien op efter traumatisk forløb. Målet er ikke at fjerne familiens sorg, men at hjælpe dem med at håndtere deres sorgproces. Følelser som meningsløshed, vrede, skyld kan være meget vanskelige at bearbejde alene, og familierne kan opleve psykiske problemer, som de kan have svært ved at takle alene. I sorggrupperne får parrene mulighed for at spejle sig med andre i samme situation, og netop samværet med andre er det allervigtigste, viser erfaringer fra både Region Syd og AUH. Familierne får bl.a. redskaber til at håndtere tilbagevenden til hverdagen/start på arbejde, samvær med omgivelserne, hvilket for nogen kan være næsten uoverstigelig udfordring. Samtidig støttes parrene i at mærke efter, hvornår/om man er klar til ny graviditet.

Løsningen er inspireret af andre regioner, som har sorggrupper.