Indstillet:
Klinik for Ældresygdomme, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Klinik for Ældresygdomme er en geriatrisk klinik. Vi ser de multisyge svækkede ældre medicinske patienter under akut indlæggelse, står for udskrivelsen og følger tæt op lige efter udskrivelsen.

Vi har stort fokus på det tværfaglige samarbejde og det eneste sted i regionen, hvor så mange forskellige faggrupper er inde over den enkelte patient. Det øger patientsikkerheden og giver synergi i samarbejdet. Samtidig har klinikken stor fokus på, at patientforløbet er ét forløb også i overgangen fra udskrivelse til ambulant opfølgning. Klinikken består af to overlæger, 3 sygeplejersker, 1 lægesekretær, 1 fysioterapeut og en ergoterapeut. Derudover er der 2 farmaceuter i klinikken, som deler dagene.

Løsningen sikrer, at borgeren/patienten bliver hørt og inddraget uden at drukne i systemet.  Der tages udgangspunkt i patientens ønsker og behov, og individualisering er obligatorisk i patientorløbet. Patientsikkerheden højnes, der opleves stor tryghed for pårørende.

Løsningen er inspireret af Klinik for Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital.