Indstillet:
Marianne Eg, Børn & Unge, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Der er etableret et ungepanel på Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg efter principperne for Ungepanel.dk. Formålet er at inddrage og høre unge med kronisk sygdom om, hvordan det er at være kronisk syg med henblik på, at afdelingen kan være med til at skabe de bedste vilkår for unge med et liv med en kronisk sygdom. Ungepanelet består af 6-8 unge under 18 år.

Personalerepræsentation er tværfaglig og består af 3 sygeplejersker og en læge. Desuden er der en tovholder, som er mødeleder. Der afholdes 4 møder om året på Regionshospitalet i tidsrummet fra kl. 17 – 19. Der serveres mad og sodavand til møderne. Der er sikret ledelsesforankring ved, at oversygeplejersken er til stede i afdelingen under afholdelse af møder i ungepanelet. På den måde sikres, at der er kort vej til beslutningstagning af input fra de unge i ungepanelet.

Unge med kroniske og alvorlige sygdomme er en af de mest sårbare og udsatte patientgrupper. Mange unge giver udtryk for ønske om indflydelse på behandling og behov for en gennemskuelig hverdag på hospitalet. På Børn og Unge, Regionshospitalet i Viborg vil vi gerne, så meget som muligt, inddrage unge med kronisk sygdom i deres behandlingsforløb. Desuden vil vi gerne lære af unges erfaringer med behandlingen og det at være kronisk syg, så vi kan støtte op om at unge får de bedste vilkår for at kunne leve med deres kroniske sygdom.

Ungepanel.dk er et etableret koncept, som er startet på Rigshospitalet. Vi blev kontaktet af en repræsentant, da de gerne ville fortælle om konceptet. Siden fik vi besøg af en kontaktperson fra ungepanel.dk til en morgenkonference, hvilket inspirerede os til at påbegynde arbejdet