Her kan du læse om de løsninger, som er indstillet til Smartprisen 2019. 

Hospitalsenheden Horsens:

Hospitalsenhed Midt:

Hospitalsenheden Vest:

Psykiatri og Social:

Regionshospitalet Randers:

Stabe, fællesfunktioner og Regional Udvikling:

Aarhus Universitetshospital: