Indstillet:
Janni Ammitzbøll, Kvindesygdomme og fødsler, fødeafsnittet, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Hospitalsenhed Midt skal være et godt sted at arbejde - også når man er gravid. Nærværsagenten er et tilbud til gravide medarbejdere på Hospitalsenhed Midt og skal hjælpe til større trivsel og færre sygedage gennem graviditeten.

Tilbuddet omfatter individuelle forløb hos jordemoder og psykoterapeut Janni Ammitzbøll, som bl.a. tilbyder sundhedsfremmende rådgivning, hjælp til stresshåndtering, vejledning om fysiske problemstillinger og NADA-akupunktur.

Janni har fokus på den enkelte gravide, og kan hjælpe med at afklare muligheder og begrænsninger på arbejdspladsen under graviditeten. Personaleledere på hele Hospitalsenhed Midt kan hente sparring og rådgivning i forhold til at sikre gode arbejdsvilkår og fastholdelse af gravide medarbejdere. Medarbejderne kan benytte tilbuddet anonymt, eller de kan vælge at involvere deres nærmeste leder. Tilbuddet kan benyttes gennem hele graviditeten.

Den gravide medarbejder hjælpes til bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø gennem graviditeten, hvilket resulterer i en bedre graviditet med færre gener og dermed færre sygedage.