Indstillet:
Lone Anette Pedersen, specialeansvarlig sygeplejerske, og Lisbeth Bjerre Nielsen, sygeplejerske, Dialyse, Regionshospitalet Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Med udgangspunkt i et afgangsprojekt på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse omhandlende udvikling af relationskompetence gennem refleksion har vi på Dialyseafsnittet i Viborg etableret et pilotprojekt om implementering af refleksionsmøder for en gruppe sygeplejersker i afsnittet.

I implementeringsprocessen er afprøvet en metode med afsæt i Narrativ Team-refleksion, som vi har fundet anvendelig til refleksionsmøder i en sygeplejefaglig kontekst, og hvor samarbejdet mellem sygeplejersker, afdelingssygeplejerske og forskningslektor har resulteret i, at refleksionsmøder forventes at blive et fremtidigt tilbud for kompetenceudvikling til sygeplejersker i afsnittet.

Refleksionsmøderne bidrager i den kliniske praksis til en nuanceret forståelse af udfordrende situationer og relationer i de langvarige kontaktforløb til kronisk multisyge hæmodialysepatienter.

På hæmodialyseafsnittet kommer patienterne ambulant tre gange ugentligt ofte gennem flere år. Det giver sygeplejerskerne langvarige kontaktforløb til patienterne og stiller særlige krav til sygeplejerskernes relationelle og pædagogiske kompetencer.

Værdien for borgeren er indirekte, idet borgerne ikke deltager i møderne, men gennem sygeplejefaglig refleksion opnår vi flere perspektiver og en nuanceret forståelse for udvalgte patientsituationer, hviket giver en mere lyttende og fokuseret tilgang til borgeren. Møderne bidrager til en øget refleksionsevne i kontakten med borgeren.  

Læs mere her.