Indstillet:
Specialeansvarlig sygeplejerske Marie Fuglsang Breum og overlæge Jens Peter Nielsen, Afsnit for Syge nyfødte og Tidligt fødte, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Behandling af neonatal hypoglykæmi for nyfødte med gestationsalder over 35 uger med oral 40% glukose-gel og amning/sonde.

Løsningen erstatter udelukkende sonde med større mængder mad og evt. glukose-drop.

Løsningen reducerer indgriben i den normale ammeetablering og medvirker formentlig til en kortere indlæggelse.

Hvorfor er dette så vigtigt?
• Langvarigt lavt / gentagne lave blodsukkre (<2,5 mmol/l) er associeret med senere hjerneskade.
• Lavt blodsukker i forbindelse med iskæmi er særligt skadeligt.
• Hypoglykæmi kan være asymptomatisk, men dette udelukker ikke skadelig effekt.

Ved at anvende den nye løsning mindskes mængden af mad, som et nyfødt barn med hypoglykæmi skal have for at opnå normalt blodsukker. Barnet bibeholder lysten til at spise selv, og forholdene for den naturlige ammeetablering bedres.

Vi ved, at lavt blodsukker og tilførsel af store mængder mad gør mor usikker og sandsynligheden for veletableret amning mindskes. Behandlingen forenkles, og giver en mindre intensiv indgriben.

Løsningen kommer både barn og forældre tilgode. Risikoen for, at mor og barn adskilles, reduceres betragteligt. Adskillelse giver usikkerhed og utryghed.

Når barnet er sammen med en eller begge forældre sikres samtidig de bedste rammer for at ligge ”hud-mod-hud”, hvilket er med til at stabilisere barnets blodsukker, stabil temperatur og mere regelmæssig vejrtrækning.

Løsningen er inspireret af Imperial college, London: NEONATEL UPDATE, nov. 22016. 

Læs mere her.