Indstillet:
Nicolai Ladegaard, AUH Psykiatrien, Sengeafsnit S9, Afdeling for Angst og Depression 

Kort beskrivelse af løsningen:
Flere og flere undersøgelser viser, at kontakt med dyr kan have en positiv effekt på os. En hund kan skabe tryghed og reducere angst. Det kan være en positiv oplevelse at have nogen at drage omsorg for og føle sig imødekommet uden forbehold. Der er samtidig erfaringer for, at kontakten mellem patient og sundhedspersonale kan bedres ved introduktionen af en besøgshund.

Sengeafsnit S9 har i samarbejde med TrygFonden Besøgshunde udviklet, testet og implementeret et besøgshundeinitiativ til gavn for indlagte psykiatriske patienter. Besøgshundene er rekrutteret blandt ansatte i Region Midtjylland med psykiatrisk erfaring. Interessen for deltagelse i initiativet har været stor fra ansatte med hund og er foregået uden aflønning og i hundeejernes fritid.

For at kunne deltage i tilbuddet har hund og ejer skulle gennemgå og bestå TrygFondens besøgshunde-program. Besøgshundene gæstede med deres ejer afsnit S9 i perioden forud for corona-nedlukningen. Initiativet åbner nu glædeligvis op igen.

Besøgene foregår på et afmærket og afgrænset område efter aftale med rengøringsservice og afdelingsledelsen. Besøgene strækker sig typisk over 1 time én til to gange i ugen. I besøgsperioden har patienter mulighed for at tilbringe tid sammen med hunden, dens ejer samt de øvrige patienter med samme interesse og repræsentanter fra afsnittets sundhedspersonale. I fokus er hunden, der frit går rundt mellem de deltagende.

Initiativet har ikke givet anledning til utryghed eller anden form for gene for personer, der ikke ønsker kontakt med hunde, idet der har været en stor omhu omkring informering vedr. hundenes besøgstider og hvor det ville foregå på afsnittet.

Erfaringerne fra initiativer er meget positive og tydeligvis værdiskabende for de borgere, der i en svær periode har brug for en indlæggelse i psykiatrien. Både personale og patienter påskønner besøgshundene og ønsker, at de kunne være var mere tilstede. Hundene vækker glæde, begejstring og skaber snak på tværs – med ejeren, internt mellem patienterne og mellem personale og patienter. Flere fra personalet fremhæver, at hundene er et godt samtaleemne og fylder dagen med andet end sygdom. Hundene giver også associationer til privatlivet og får flere patienter til at mindes kæledyr og vise billeder af egne hunde. Kort fortalt skaber besøgshunde skaber glæde og nærvær.

Læs mere om løsningen her.