Indstillet:
Anders Valen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Under corona-nedlukningen stoppede det meste af den operative aktivitet på ortopædkirurgisk afdeling. Dermed stoppede, til dels, også uddannelsen af kommende ortopædkirurger.

I uddannelsesteamet på Ortopædkirurgisk afd. Regionshospitalet Randers implementerede vi derfor, ved hjælp af basale byggemarkedsartikler (samlet omkostning = 1200,-), et færdighedstrænings-bord med kirurgiske øvelser, der var med til at uddanne og holde uddannelseslægerne skarpe - til gavn for både lægerne og borgerne, der mødte en "skarp" kirurgi på operationsstuen.

Færdighedstræning i basale kirurgiske færdigheder er vist at bedre uddannelseslæger i kirurgiske specialers evner, når de opererer patienter. Værdien for borgeren skal ses i lyset af, at kirurgerne holdes skarpe og "varme", selv under en nedlukning, hvor størstedelen af den kirurgiske uddannelsesaktivitet stoppede.

Bordet er opstillet i konferencelokalet, og kan tilgås døgnet rundt. Der er ofte pauser og huller, hvor både uddannelseslæger og medicinstuderende kan tilgå bordet efter behov.

Læs mere om løsningen her.

Illustration af Kirurgisk Færdighedstræningsbord kan hentes her.