Indstillede: 
Den tværorganisatoriske forbedringsgruppe, Ortopædkirurgien og Fysio- og ergoterapien, Regionshostitalet Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Patienter med hoftenær fraktur skal efter det gældende nationale mål mobiliseres indenfor 24 timer efter operation. I Ortopædkirurgien, RHH blev patienterne med hoftenær fraktur i 2020 gennemsnitlig mobiliseret 21 timer efter operationens start. Erfaringen blandt medarbejderne i sengeafsnittet og Fysio- og ergoterapien var, at 1. gangs mobiliseringen ofte var placeret som en opgave i dagvagten. Derfor blev første gangs mobiliseringen ofte først startet lige inden der var gået 24 timer fra operationens start. Det sene mobiliseringstidspunkt havde konsekvenser for, om der kunne opnås målopfyldelse (mob. < 24 timer), idet patienten ofte havde behov for flere forsøg til mobilisering.

Udfordringer: Processen omkring mobilisering blev forhastet pga. den 24 timers deadline, idet der ikke var forsøgt mobilisering aftenen forinden. Dette havde konsekvenser for patienterne, idet det ikke var muligt at tage ordentligt hensyn til patienternes problematikker såsom smerter, åndenød, angst for fald og træthed, hvis målopfyldelsen skulle nås. Ønsket var derfor at reducere den gennemsnitlige tid for tidlig mobilisering, således at der var var tid til flere forsøg med første gangs mobilisering. Formålet var derfor at sikre, at den første mobilisering i højere grad blev på patientens præmisser, og at der blev luft til flere mobiliserings forsøg alt efter patientens behov og samtidig opnå kvalitetsmålet.

Præsentation af forbedringsideen: Patienter retur til sengeafsnittet inden kl. 18.00 skal mobiliseres inden natten. Til det daglige tværfaglige morgenmøde drøftes følgende: Hvilke patienter skal opereres her til formiddag for hoftenær lårbensbrud? Hvilken fysioterapeut og plejepersonale er ansvarlig for at samarbejde om koordinering af mobilisering og hjælpemidler? Koordinator for fys og plejepersonale dokumenterer i anywhere under note ”Mob < natten” Terapeut ansvar: Finde hjælpemidler frem før/efter OP Starter 1. mob. < kl. 15.00 Viderebringer besked til AV omkring information omkring udvalgte patienter der skal mob. < natten Medansvarlig for dokumentation / reg. af tidlig mobilisering i EPJ. Plejepersonale ansvar: Give besked til terapeut når patient er retur fra opvågning Medansvarlig for tidlig mobilisering af udvalgte patienter mellem kl. 07.00-23.00 Medansvarlig for dokumentation / reg. af tidlig mobilisering i EPJ.

Forbedringsgruppens ønske var, at første gangs mobiliseringen i højere grad blev et tværfagligt ansvar imellem plejepersonalet og terapeuterne samt at mobiliseringen blev iværksat tidligere i forløbet.

Læs mere om løsningen her.