Indstillede:
Team RoSO: Christine Houman Nyrup, Lise Bolander Malvang og Kasper Staghøj Sinding, Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Tidligere er ambulante patienter, henvist til følgende undersøgelse eller behandling, blevet indlagt på et af Regionshospitalet Silkeborgs medicinske sengeafsnit:

  • Patienter til en lunge- eller leverbiopsi i forbindelse med en kræftudredning
  • Patienter med behov for at få drænet lunger eller bughule for væske i forbindelse med deres alvorlige kræftsygdom
  • Patienter med en allergisk reaktion på kontraststoffer anvendt ved skanninger

Disse patienter har nu fået plads – pr. april 2020 - i et nyoprettet afsnit i Røntgen og Skanning kaldet RoSO. Formålet med dette nye afsnit er at aflaste sengeafdelingen samtidig med, at vi har skabt et bedre og mere trygt patientforløb.

Førhen mødte patienterne ind og blev modtaget i medicinsk sengeafsnit. Herfra kom de til undersøgelse eller behandling hos Røntgen og Skanning for så efterfølgende at komme retur til sengeafsnittet til observation. Denne flytning mellem afsnittene er nu fjernet, og patienterne skal derfor kun forholde sig til ét afsnit, da hele forløbet er samlet i Røntgen og Skanning.

RoSO bemandes af to radiografer i tidsrummet 7.30-17.30 på hverdage. Dette har været med til at aflaste medicinsk sengeafsnit, da vi sikrer, at vi har plads til de mest komplekse medicinske patienter i sengene. Ofte er patienterne i RoSO ikke behandlingskrævende nok til at ligge i en seng på sengeafsnittet, men de har stadig brug for observation såfremt, at der skulle opstå komplikationer efter indgrebet (biopsien/drænagen). Kun ved alvorlige komplikationer eller ved behov for yderligere observation efter kl. 17.30 overflyttes patienten til et medicinsk sengeafsnit.

Læs mere om løsningen her.