Regionsrådsformand Bent Hansens (S)tale ved 1. behandling af budget 2018.

Bmærk; det talte ord gælder.

I denne, min næstsidste budgettale, tør jeg godt sige, at politik i en nøddeskal handler om at sige NEJ!

Og i dag tager vi med førstebehandlingen af Region Midtjyllands budget fat på dén svære øvelse det er, at udlægge en sti, som tusindvis af patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere kan træde og trives på i 2018.

Der er ikke lagt op til nogen fest. Det er vist rimeligt at sige. Der står ingen ledige millioner og venter på, at regionsrådet fejrer valgåret med at fodre kæpheste med nye bevillinger.

Vi fik et lille løft i økonomiaftalen med regeringen og genberegningen af bloktilskuddet for sundhedsområdet, men samlet set er der kun 12,7 mio. kroner til politisk prioritering.

Uden at forklejne pengenes værdi, er det i sammenhæng med regionens budget på 28 milliarder kroner et meget lille beløb, som jeg er sikker på nok skal få ben at gå på i forhandlingerne.

Men lad os i stedet for at stirre på de 12 mio. kr. se nærmere på nogle af de faktorer, der betyder at regionens budget bliver stramt:

På sundhedsområdet er udgifterne - igen i år - generelt stigende. Det gælder især hospitalsmedicin, nye behandlinger og respiratorpatienter, der bliver behandlet i eget hjem.

Oven i de udgifter, er der i disse år også øgede driftsudgifter, fordi vi politisk har besluttet os for at virkeliggøre en ambitiøs investeringsplan.

-

Som sagt handler politik om at sige NEJ, og det er rigtigt ærgerligt, at regeringen ikke kan få det ord over deres læber i denne sammenhæng: "Nej" er nemlig det eneste rimelige svar til det urimelige krav om, at hospitalerne år efter år skal producere to procent mere.

Den blinde besparelse der rammer alt og alle lige hårdt skal væk, og i stedet erstattes af tydelige målbilleder, der kobler kvalitet, økonomi og relevant aktivitet.

-

I forlængelse af regionsrådets temamøde om investeringsplanen i mandags, synes jeg vi skal glæde os over, at vi er midt i et historisk løft af de fysiske rammer på sundhedsområdet.

For hver dag der går, tager fremtidens hospitaler mere og mere form. Det er fantastisk, og jeg glæder mig meget til, at vi den 3. september kan holde Åbent hospital for, sammen med resten af landet, at vise de nye, moderne hospitaler frem. Vi glæder os til at vise, at vi bygger for alle – og at vi på alle måder bygger for livet.

Det kan måske virke overvældende, men nye anlægsprojekter venter faktisk allerede på at få grønt lys. Derfor har vi sideløbende med årets investeringsplan også sat gang i en fornyet kapacitetsanalyse for alle regionens hospitaler.

-

På socialområdet er det Rammeaftalen for 2018 der fastlægger økonomien. Det er aftalt med kommunerne, at taksterne skal reduceres med mindst 3 % fra 2016 til 2018. Den opgave blev allerede vinget af med budgettet for 2017.

-

I formiddag modtog jeg på regionsrådets vegne en meget stor stak underskrifter fra personer, som er dybt bekymrede over debatten om bussernes økonomi.

Jeg havde desværre ikke mange trøstende ord at sige til gengæld for underskrifterne: Som følge af økonomiaftalen bliver Regional Udviklings budget 1 procent mindre i 2018 – og udgifterne til kollektiv trafik er støt stigende. Der venter regionsrådet en vanskelig prioritering!

-

Lad mig afsluttende minde om den amerikanske politiker og poet, Eugene McCarthys, kloge ord:


"Det er farligt for en valgbar politiker at sige noget, som nogen vil huske" – og anbefale, at regionsrådet nu førstebehandler budgettet for 2018 OG tiltræder indstillingen!