Budgetordfører Hanne Roeds (R) tale ved 1. behandling af budget 2018.

Bemærk; det talte ord gælder.

Et budget er selvfølgelig et skøn over udgifter og indtægter, ligesom et forsøg på at vurdere aktiviteter.
Men det er også en opstilling af forhåbninger, ønsker og prioriteringer.

Særligt når man præsenteres for så detaljeret et budgetforslag med masser af 'låste' prioriteringer, ja så kan det godt betale sig at dvæle lidt ved hvad man kunne tænke sig i fremtiden. Hvis nogen skulle være interesserede.

Radikale Venstre vil altid have fokus på bæredygtighed - økonomisk som miljømæssigt og menneskeligt. Man skal investere med blik for fremtiden - ikke for nu og her at give mere til dem der allerede har, eller særlige vælgergrupper, men til det fælles bedste for alle i fællesskabet.

Vi fik gennemgået en justeret investeringsplan i mandags. Og man må med et smil konstatere at Regionsrådsformanden med rettidig omhu har sikret at eget strenge regime konsolideres mere og ikke fortsætter i 'vi-præsterer-og-investerer-lige-til-kanten', da det kræver en meget erfaren og vidende hånd. Det kan det nye Regionsråd ikke forvente at næste ledelse kan på samme måde. Uanset hvem det måtte blive.

Man kan mene det har været for voldsomt med så tæt og risiko-betonet styring, men set fra den anden side så har det givet landets mest veldrevne region - det er forbudt at underpræstere under Bent Hansens ledelse. Og kan man ikke selv hæve barren, så skal man nok i detaljer få anvist hvad der skal sættes ind med.

Jeg vil ikke komme med så mange bemærkninger om specifikke beløb i planen - der venter forhandlinger forude, der kan vi lave tal-rytteri og måske endda tal-magi - imens Bent Hansen stadig er her.

Kun et enkelt område - nemlig Psykiatrien vil jeg give et ord med på vejen: Her forventer jeg i lighed med hvad Radikale har sagt i denne sal om psykiatrien igen og igen: Der skal afsættes et pænt stort beløb af råderummet til Psykiatien.

Dette for at rette op på øjeblikkelige nedslidende forhold på området. Regionen skal selvfølgelig arbejde videre på at skabe de bedste rammer, men jeg mener i lighed med andre aktører på området at der bør skabes en National Psykiatriplan - en pakke, ala hvad der tidligere blev gjort på kræftområdet. Der fik man ved en fokuseret indsats skabt en ny virkelighed for et område præget af uro og ansvarsfralæggelse.

Når jeg ønsker plan og ikke kun penge, så er det fordi jeg ser en stor nødvendighed af både en institutionel og en faglig udvikling i Psykiatrien.
Fra institutionspræg til behandling, og hvor rehabiliteringen foregår der hvor borgeren skal fungere, nemlig ude i virkeligheden, der hvor man bor, ude i kommunen.
Det kræver også at vi i den grad får samarbejdet over sektorer til at fungere.
Men også mere gennemsigtighed i de faglige beslutninger og en viden om hvad som virker. Vi skal hele vejen rundt: Penge til personale, mere viden fagligt og institutionelt og midler til at få nedbrudt sektorgrænser. Så vi kan blive vores psykiatri bekendt! Og her skal Regering og Folketing vise at vi i Danmark mener det når vi siger at vi vil sidestille fysisk og psykisk sygdom.

Socialområdet - I bestiller og vi leverer, kære kommuner! Men man får langsomt den ubehagelige anelse at det ikke er borgeren der er i centrum. Ihvertfald ikke denne gruppe borgere. Vi bar nogen der mente - og mener! - at handicapområdet og ansvaret for de allersvageste socialt udsatte burde ligge hos Regionerne. Så de grupper ikke bliver klemt i den kommunale budgetvirkelighed.
Hvad nytter det at vi med møje og besvær har fået lavet behandlingspladser til psykisk syge misbrugere, hvis kommunerne ikke bruger dem....! Det nytter ikke at vi blot flytter dem rundt mellem konti og ikke investerer i bedre liv for denne gruppe.

Nå. Det var så frustration på socialområdet. Men et sted er kommunerne faktisk med helt fremme: Efter årtiers frustration på overgang mellem sygehus og hjemmepleje er der rigtig gode takter.
Derfor er jeg helt parat til næste trin - nye nære sundhed: Vi har store borgergrupper, som har kronisk sygdom, men ikke er behandlingskrævende. Kommunerne skal have Sundhedscentre som netop IKKE skal være mini-sygehuse, men stedet hvor kontrol med sygdomme og mindre krævende behandling skal gå hånd i hånd med sundhedsforebyggelsen. DET er måden at få øget sundheden i befolkningen, hvilket altid må være vores fornemmeste opgave.


Jeg vil overlade de radikale kommentarer på området for Regional Udvikling til Formanden for udvalget under debatten. Kun komme med min egen kommentar til de sidste par regeringers økonomi-forhandlinger på området: Det ville være rigtig rart, hvis man ikke kun i skåltaler prioriterede udvikling i hele landet.
Det vender i helt sikkert tilbage til senere på efteråret. For noget tyder på at det skal gentages mange gange før det siver helt ind på Christiansborgs gange og Regeringskontorerne.

Radikale Venstre kan med de bemærkninger tiltræde indstillingen OG ser frem til budgetforhandlingerne og vil arbejde for at vi fortsat er den veldrevne, velfunderede og visionære Region.