Budgetordfører Anne V. Kristensens (V) tale ved 1. behandling af budget 2018.

Bemærk; det talte ord gælder.

Dette års budgetforhandlinger ser ud til, at blive nogenlunde fredelige. Selvom hospitalerne stadig kæmper med at leve op til spar 15-19, og der nogle steder er dukket nye økonomiske udfordringer op - så er det alligevel glædeligt at der på de centrale konti er nogenlunde sammenhæng. En sammenhæng, som er så snæver, at der er overladt 12,7 mio til os at prioritere. Det er jo i sig selv ikke mange penge.

Af de penge vi har fået i realvækst i økonomiforhandlingerne med regeringen er der også penge til kræftbehandling. Penge der skal bruges til udstyr, hurtigere udredning og behandling. Det ligger Venstre meget på sinde at sikre patienter netop hurtig udredning og behandling uanset om det drejer sig om kræft eller anden sygdom.

Derfor undrede det mig da jeg læste at Danske Regioner vil have differencieret ventetid på behandling af de forskellige kræftformer. Jeg benytter derfor lejligheden til her at sige, at den holdning ikke er udtryk for en samlet bestyrelses holdning. Venstres gruppe i Danske Regioners bestyrelse vil ikke differentiere på kræftbehandling.

Og Venstre her i rådet er fuldt på linie ... Så længe vi endnu ikke fuldt og helt lever op til kræftpakkerne - efter 10 års implementeringsfase - er der ingen grund til at forsinke behandling og udredning yderligere og da slet ikke bevidst.

Vi glæder os derimod til at udmønte penge til hurtigere udredning og udstyr.

Dette er så også min 2. Sidste budgettale. Og jeg kan bare sige, at vi i de første mange år hørte Bent Hansen råbe op om at det var bloktilskudsfordelingens skyld at vi skulle spare. Her 10 år senere ser situationen helt anderledes ud. Det er i år bloktilskuddet der har en stor del af æren for at vi ikke skal spare igen. Jeg vil når jeg træder ud af regionsrådet til nytår holde øje med bloktilskudsfordelingen - blot for sjov.

Med disse ord ser vi frem til konstruktive forhandlinger.