Senest opdateret 5. oktober


Regionsrådsformand Anders Kühnau har sendt forslag til budget 2019 i Region Midtjylland til politisk forhandling i regionsrådet. Forslaget rummer forbedringer og bud på et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen, men også besparelser for 195 mio. kr.  i 2019 og 295 mio. kr. i 2020.

Forslag


Politisk behandling

Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner samt forslag til budgettilpasninger og politiske prioriteringer - herunder en pulje til politisk prioritering på 20 mio. kr. - giver samlet set sundhedsområdet en udfordring i budget 2019 på 195 mio. kr. stigende til 295 mio. kr. i 2020.

Ordførertaler ved 1. behandling af budget 2019