Alternativets tale i anledning af førstebehandlingen af Region Midtjyllands budget for 2019 af regionsrådsmedlem Rasmus Foged

Økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen gav regionerne en realvækst på ca. 1 mia. kr. for regionerne i alt. Region Midtjyllands andel udgjorde 214,3 mio. kr. Det lyder som jo egentlig som et stort beløb, men det er desværre ikke engang nok til at dække de stigende udgifter.

Derfor skal regionsrådet igen i år beslutte besparelser på sundhedsområdet. Besparelser på 195 mio. kr. lyder måske ikke af meget, når man ser på regionens samlede budget. Men når man ser på hverdagen, hvor personalet efter nedskæring på nedskæring oplever et helt vildt stort pres, så gør det virkelig ondt, at der også skal spares i år. 

For at gøre ondt værre, indeholder økonomiaftalen indeholder også et såkaldt “teknologibidrag” på 500 mio. kr. årligt for regionerne samlet set. Det svarer til ca. 0,5 procent af regionernes budget.

“Teknolologibidraget”  betyder, at regionerne skal anvende teknologi til at effektivisere arbejdet, så vi næste år kan behandle flere for de samme penge. Pengene bliver altså i sundhedsvæsnet, men aktiviteten skal øges med en halv procent hvert år.  

Det skal vi gøre samtidig med, at vi ikke har fået en realvækst, der svarer til stigningen i udgifterne til hospitalsmedicin, nye behandlinger og stigende behov for behandlinger.

Det betyder meget for Alternativet, at vi kan tilbyde behandlinger tæt på dem, der har behovet. Men det bliver dyrere, jo flere steder, vi tilbyder den samme behandling. Derfor er jeg meget ked af de økonomiske begrænsninger, der ligger i økonomiaftalen. 

Hvis det stod til mig, skulle vi investere meget mere i vores sundhedsvæsen. Men det gør det desværre ikke - i hvert fald ikke endnu.

Derfor er jeg nødt til at forholde mig til, hvordan vi gør det så godt som muligt inden for rammerne af økonomiaftalen, også selvom det vil komme til at betyde nogle beslutninger, som faktisk ikke bryder mig om. 

Jeg vil gerne rose både regionsrådsformand Anders Kühnau og regionsrådsmedlemmerne fra alle partier for budgetprocessen indtil videre. Vi har haft flere møder, hvor vi har drøftet budgetudfordringerne, og som nyt regionsrådsmedlem har jeg været glad for at opleve den åbne og engagerede dialog fra alle sider. Der er ingen tvivl om, at vi alle ønsker at skabe det bedst mulige sundhedsvæsen for hele regionen.  

Jeg har oplevet, at Anders Kühnau har været meget lydhør i de drøftelser, vi har haft om budgettet.  Eksempelvis er jeg meget glad for, at der ikke lægges op til besparelser på de tværgående puljer til uddannelse. Det gjorde ondt, at vi var nødt til at lave en opbremsning på dem i år, og det ville have været meget problematisk, hvis vi skulle spare der igen. 

I de kommende budgetforhandlinger vil Alternativet kæmpe for at løfte psykiatrien - heldigvis ligesom mange andre partier også vil. Der skal oprettes flere senge, og der er brug for bedre normeringer. Jeg ønsker også, vi afsætter midler til at arbejde mere med reducere medicinforbruget i psykiatrien. 

Det kan blandt andet gøres gennem anvendelse af metoden “Åben Dialog”, og derfor vil jeg gerne arbejde for, at den anvendes mere - meget gerne i samarbejde med de kommuner, der allerede bruger den. Det gælder blandt andet Aarhus og Herning. Herning var faktisk nogen af de første i Danmark til at anvende Åben Dialog.

For Alternativet er det vigtigt, at Region Midtjylland også arbejder for at bekæmpe klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt for mig, at vi forpligter os på at reducere vores udledning af CO2. Jeg synes, et mål om en reduktion på 2 % om året, vil være et relevant mål. Dermed vil vi, ligesom Region Nordjylland, kunne smykke os med titlen “Klimaregion” - et stærkt signal om, at vi tager vores ansvar på os. 

En måde at reducere vores udledning af CO2 nu og i fremtiden er ved at stoppe med at indkøbe transportmidler, der kører på benzin eller diesel. Det gælder lige fra vores interne transport til busser og tog. Vi står blandt andet foran at skulle indkøbe tog til Midtjyske Jernbaner, og jeg er derfor meget glad for, at Lint-togfabrikkerne netop har lanceret et tog, der kører på brint. Derfor vil jeg arbejde for, at fremtidens tog i Region Midtjylland ikke kører på fossile brændstoffer. 

En meget stor del af regionens budget til regional udvikling går til busdrift. Desværre er det nødvendigt at foretage besparelser på den kollektive trafik. Ligesom med budgettet til sundhedsvæsnet er vores budget til regional udvikling bestemt af økonomiaftalen, og kunsten er derfor igen at få det bedste ud af de begrænsede midler. 

Vi skal derfor arbejde videre med at sikre, at det er de rigtige tilbud, vi bruger pengene på. Tidligere var en stor blå dieselbus den eneste vare på hylden. I dag findes mange flere relevante muligheder, blandt andet flexbus, flextur og samkørsel, og enkelte kommuner er for tiden ved at teste “plustur”, som kan give endnu flere borgere adgang til god kollektiv transport. Den udvikling skal vi understøtte, så vi i samarbejde med kommunerne sikrer god kollektiv transport i Region Midtjylland på trods af de budgetmæssige begrænsninger.

Jeg vil nævne et sidste område, der er meget vigtigt for Alternativet: Beskyttelsen af persondata. Tidligere i år trådte persondataforordningen i kraft, og den indeholder et markant løft af beskyttelsen af persondata. Det er meget positivt - men det er også meget besværligt. Det er derfor meget vigtigt for Alternativet, at vi prioriterer implementeringen af persondatafordningen meget højt. 

Persondataforordningen må ikke blive en yderligere bekymring for medarbejderne, som har mere end rigeligt at bekymre sig om i forhold til deres kerneydelse. Derfor er det vigtigt, at vi fra centralt hold sørger for at få vores systemer til at tage højde for de udfordringer, der er med at beskytte persondata. Jeg vil derfor arbejde for, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til denne opgave.

Med disse ord tilslutter Alternativet sig godkendelsen af det første udkast til Region Midtjyllands budget, og jeg ser frem til de kommende budgetforhandlinger.