Samlet set får Region Midtjylland i 2008 et driftsbudget på 22,6 mia. kr. Hertil kommer anlægsudgifter på ialt 753 mio.kr.

Budgettets hovedtal kan ses i vores Budgetfolder 2008 (pdf)

Bind 1 - Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer og Budgetforlig 2008. (pdf)

Bind 2 - Bevillingsregler, Budgetoversigter samt Investeringsoversigt med bemærkninger - budgetforlig 2008. (pdf)

Budgetforlig 2008 for Region Midtjylland. (pdf)