Budget 2013 (pdf) - Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budgetfolder 2013 (pdf) - Budgettets hovedtal kan ses i folderen