• Risikostyring. Region Midtjyllands risikofaktorer og risikostyring

 

Årsrapport 2015

Har fokus på årets faglige resultater og regionens virksomhed:

 • Regionens Ledelses- og styringsmodel har 5 fokusområder, og i afsnittet Ledelsesberetning stilles der i 5 kapitler om regionens fokusområder skarpt på årets faglige resultater og regionens målsætninger, ydelserne og den effekt og virkning, der er opnået til gavn for borgerne og virksomheder.
 • I afsnittet Regnskabsberetning redegøres for Koncernregnskabet og årsresultatet.
  Det er regionens mål og forudsætning for økonomistyringen, at der er balance i økonomien.
  Med økonomiaftalen og budgetloven er der indført et balancekrav til styring af regionens udgifter.
  Regionen har med de senere års store omstillinger og spareplan 2015-2019 konsolideret økonomien, og regionen har i 2015 fastholdt en balanceret udvikling af regionens virksomhed.
  Regionsrådet har fokus på, at der fortsat skal være balance i regionens økonomi.
  Der redegøres for resultaterne indenfor områderne Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling. 
 • Årsregnskab og noter

 

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger 2015 er områdernes og hospitalernes mere detaljerede bemærkninger til regnskab, aktivitet og kvalitets- og servicemål.

 

Grønt regnskab

Region Midtjylland ønsker som en stor virksomhed at minimere miljøpåvirkningerne fra regionens virksomheder, hvor det er muligt. For at skabe overblik over Region Midtjyllands egne miljøpåvirkninger udarbejdes hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab er en samlet opgørelse af forbruget af energi (el og varme) samt af vand og affald på regionens hospitaler, regionshuse og sociale institutioner. Forbrugsopgørelsen omhandler de seneste tre år, så man kan følge udviklingen og se resultaterne på overordnet niveau på de enkelte enheder. Viden om forbruget skaber grundlag for fremadrettede beslutninger om indsatser på energi- og vandområdet. 

Revision

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har fremsendt Revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2015.
Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde d. 22. juni 2016 punkt 12.