Region Midtjyllands resultater - Årsrapport 2016    Kort og godt - Region Midtjyllands resultater 2016    

    (Tryk på billedet)           (Tryk på billedet)       

 

Årsrapport

Har fokus på årets faglige resultater og regionens virksomhed: 

 • I afsnittet Ledelsesberetning stilles der i 5 kapitler skarpt på årets faglige resultater, ydelserne og den effekt og virkning, der er opnået til gavn for borgerne og virksomheder. 
 • I afsnittet Regnskabsberetning redegøres for Koncernregnskabet og årsresultatet.
  Det er regionens mål og forudsætning for økonomistyringen, at der er balance i økonomien.
  Med økonomiaftalen og budgetloven er der indført et balancekrav til styring af regionens udgifter.
  Regionen har med de senere års store omstillinger og spareplan 2015-2019 konsolideret økonomien, og regionen har i 2016 fastholdt en balanceret udvikling af regionens virksomhed. Regionsrådet har fokus på, at der fortsat skal være balance i regionens økonomi.
  Der redegøres for resultaterne indenfor områderne Sundhed, Social og Specialundervisning og Regional Udvikling.
 • Årsregnskab og noter 

Regnskabsbemærkninger
Er områdernes og hospitalernes mere detaljerede bemærkninger til regnskab, aktivitet og kvalitets- og servicemål.

Grønt regnskab
Det grønne regnskab udarbejdes som led i opfølgningen på regionsrådets strategi for samfundsansvar og bæredygtighed og for udadtil og indadtil at give et overblik over Region Midtjyllands miljøpåvirkninger fra egen virksomhed.

Det indeholder en opgørelse af det direkte forbrug af el, varme og vand samt produktion af affald og giver derved et delvist billede af miljøpåvirkningerne.

Regnskabet udarbejdes hvert år og giver et overblik over udviklingen over en 3 års periode. Endvidere samler og synliggør det grønne regnskab forbrugstallene på de enkelte områder og medvirker til at give viden og grundlag for fremadrettede beslutninger.

Revision

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har fremsendt Revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2016.

Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde 21. juni 2017 punkt 19.