Region Midtjyllands resultater 2017     Kort og godt. Region Midtjyllands resultater 2017

     (Tryk på billedet)                (Tryk på billedet)  

 

Årsrapport

Har fokus på faglige resultater, effekt og udviklingsprojekter og fokus på konsolideret økonomi og balanceret udvikling. 

  • Ledelsesberetningen stiller i tre kapitler skarpt på historier om strategisporene i regionens målbilleder, årets faglige resultater og regionens samarbejde og løsninger på tværs af kommune- og faggrænser
  • Regnskabsberetningen redegør for årsresultatet. I tre kapitler stilles skarpt på fakta om økonomi, aktivitet og kvalitet på de tre driftsområder: Sundhed, Social og Regional Udvikling
  • Årsregnskab og noter

Regnskabsbemærkninger
Er områdernes og hospitalernes mere detaljerede bemærkninger til regnskab, aktivitet og overholdelse af bevilling.


Grønt regnskab

I Grønt regnskab 2017 er der for første gang fokus på regionens klimaaftryk og på genanvendelsen af affald fra regionens hospitaler.

Det grønne regnskab udarbejdes som led i opfølgningen på regionsrådets strategi for samfundsansvar og bæredygtighed. Det giver et overblik over Region Midtjyllands miljøpåvirkninger fra egen virksomhed.

Det indeholder en opgørelse af klimaaftryk og det direkte forbrug af el, varme, vand, produktion af affald, miljøproblematiske stoffer og spildevand og giver derved et delvist billede af miljøpåvirkningerne.

Revision

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har fremsendt Revisionsberetning nr. 41 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2017.

Revisionspåtegningen på Region Midtjyllands årsregnskab 2017 er uden modifikationer, og det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for regioner”.

Revisionsberetningen er behandlet på regionsrådets møde 27. juni 2018 punkt 30.