Årsregnskab 2018

Årsregnskab

Årsregnskabet vurderer, om regionen har overholdt økonomiaftalen for sundhed og regional udvikling og bevillingsoverholdelsen på overordnet niveau. Årsregnskabet indeholder obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner.

Region Midtjyllands årsregnskab 2018 indeholder: 

  • Forord
  • Om regionen:
  • Overblik – omkostningsbaseret resultat og driftsudgifter
  • Region Midtjyllands opgaver og fakta om regionen
  • Regnskabsberetning:
  • Resultat, bevillingsoverholdelse, balance og pengestrøm
  • Årsregnskab og noter

Regnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkningerne har en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

Tidsplan

  • Forretningsudvalget 9. april 2019
  • Regionsrådet 24. april 2019
  • Revisionens påtegning af årsregnskabet forelægges regionsrådet 26. juni 2019