Årsregnskab 2018

Årsregnskab

Årsregnskabet vurderer, om regionen har overholdt økonomiaftalen for sundhed og regional udvikling og bevillingsoverholdelsen på overordnet niveau. Årsregnskabet indeholder obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner.

Region Midtjyllands årsregnskab 2018 indeholder: 

  • Forord
  • Om regionen:
  • Overblik – omkostningsbaseret resultat og driftsudgifter
  • Region Midtjyllands opgaver og fakta om regionen
  • Regnskabsberetning:
  • Resultat, bevillingsoverholdelse, balance og pengestrøm
  • Årsregnskab og noter

Regnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkningerne har en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

Revision

Ernst & Young, Region Midtjyllands revision, har fremsendt Revisionsberetning nr. 44 vedrørende revisionen af Regions Midtjyllands regnskab 2018.

Revisionspåtegningen på Region Midtjyllands årsregnskab 2018 er uden modifikationer, og det er revisionens konklusion, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for regioner”.

Tidsplan

  • Forretningsudvalget 9. april 2019 - Punkt 4
  • Regionsrådet 24. april 2019 - Punkt 1
  • Regionsrådet 26. juni 2019 - Punkt 30