Årsrapport 2019

     (Klik på billedet)    

 

Årsrapporten har fokus på, om regionen har overholdt Økonomiaftalen 2019 for Sundhed og Regional Udvikling, Budgetloven og bevillingsoverholdelsen på et overordnet niveau. Årsrapporten indeholder derudover obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. 


Regnskabsbemærkningerne indeholder en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

 

Revision

Regionsrådet har godkendt Årsrapport 2019 på mødet den 29. april 2020 og afgivet den til revisionen til gennemgang.

 

Tidsplan

  • Regionsrådet 29. april 2020 – Årsrapporten godkendes og afgives til revisionen
  • Regionsrådet 24. juni 2020 – Revisionsberetningen forelægges, og Årsrapporten godkendes endeligt