Årsrapport 2020

      (Klik på billedet)    

 

Årsrapporten giver en kort præsentation af regionens opgaver og det økonomiske resultat for året.

Årsrapporten har fokus på, om regionen har overholdt Økonomiaftalen for Sundhed og Regional Udvikling, Budgetloven og bevillingsoverholdelsen på et overordnet niveau. Årsrapporten indeholder derudover obligatoriske oversigter jf. Budget- og regnskabssystem for regioner. 

Regnskabsbemærkningerne indeholder en mere detaljeret oversigt over bevillingsoverholdelsen.

 

Revision

Regionsrådet har godkendt Årsrapport 2020 på mødet den 28. april 2021 og afgivet den til revisionen til gennemgang.

 

Tidsplan

  • Regionsrådet 28. april 2021 – Årsrapporten godkendes og afgives til revisionen
  • Regionsrådet 23. juni 2021 – Revisionsberetningen forelægges, og Årsrapporten godkendes endeligt