September 2008

Alle dele af Region Midtjylland har sommeren over ledt efter mulige besparelser, som kan rette op på den ubalance, der er opstået i regionens budgetter. Den 3. september fik regionsrådets medlemmer spare- og omstillingskataloget udleveret.

Baggrunden er Region Midtjyllands behov for at lette udgiftspresset. For at overholde Økonomiaftalen skal regionen finde besparelser for henholdsvis 435 mio. kr. i 2008 og 1.096 mio. kr. i 2009.

Det katalog som politikerne har fået udleveret, er en beskrivelse af de generelle forudsætninger for budgetrammerne og de konkrete spare- og omstillingsforslag på hospitalsområdet og det øvrige sundhedsområde, Psykiatrien, Regional Udvikling og Administrationen. 

Her på hjemmesiden offentliggøres hele spare- og omstillingskataloget, som det er fremlagt for politikkerne.

Materialet, der er udleveret til politikerne, er opdelt i to ringbind.

Ringbind 1

  • Baggrund og forudsætninger
  • Regional Udvikling
  • Psykiatrien
  • Administrationen

Ringbind 2

  • Somatikken
  • Investeringsoversigten

 

Behandling af Budget 2009

5. september 2008
Regionsrådets medlemmer mødes til budgetseminar i Sabro. Her får de en grundig redegørelse af indhold og konsekvenser i de enkelte spare- og omstillingsforslag.

15. september 2008
Regionsrådet mødes for at føre budgetforligsdrøftelser. Det er på dette møde politikerne ventes at indgå den endelige budgetaftale.

16. september 2008
Spare- og omstillingsforslagene ventes formelt vedtaget ved 2. behandlingen af budget 2009 i Forretningsudvalget.

24. september 2008
Spare- og omstillingsforslagene ventes formelt vedtaget i Regionsrådet.