Ringbind 2 indeholder materiale vedr.:

  • Somatikken
  • Investeringsoversigten

 De enkelte bilag kan hentes i pdf-format her:

Faneblad 1: Generel beskrivelse af spare- og omstillingsforslag samt oversigt herover på somatikken

Udmøntning af den økonomiske ramme på sundhedsområdet i 2009

 

Faneblad 2: Håndtering af sparekrav på hospitaler

Rammer for spareforslag 2009 for hospitalerne i Region Midtjylland

De økonomiske konsekvenser af lukning af kirurgisk Afdeling P på Regionshospitalet Silkeborg

Notat vedr. omlægning / omflytninger af medicinsk kapacitet

Notat vedr. omlægning / omflytning af kapacitet inden for neurorehabilitering

Samlet oversigt over besparelser på de enkelte hospitaler

Oversigt over de enkelte besparelsesforslag på hospitalerne i 2009

 

Faneblad 3: Principper for takstmodel 2009

Principper for takstmodel 2009

Økonomiske udfordringer i forhold til Akut Kræft

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

 

Faneblad 4: Indkomne skrivelser

Indkomne skrivelser 1-37 .(pdf)
Indkomne skrivelser 38-72 (pdf)
Indkomne skrivelser 73-99 (pdf)
Indkomne skrivelser 100-111 (pdf)

 

Faneblad 5: Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder

Følgebrev - Sparekatalog for RH Horsens, Brædstrup og Odder

Notat - HBO's spareforslag ifm. den varslede besparelse i 2008 og overslagsår OBS: Høringssvar fra HMU er indeholdt i selve teksten i notatet

 

Faneblad 6: Regionshospitalet Randers og Grenaa

Hospitalsledelsens forslag til besparelser

Til Regionsrådet - HMU

 

Faneblad 7: Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm

Indmelding vedr. besparelser 2008 og 2009

Afdelingsspecifikke spareforslag

Strukturtilpasninger på tværs...

Kapacitets- og funktionsændringer...

Høringssvar om den økonomiske situation

Supplement til høringssvar

 

Faneblad 8: Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter

Følgebrev - Besparelsesforslag 2009

Forslag til spareplan 2009

Oversigt over elementerne i spareplan 2009

Uddrag af referat fra HMU

 

Faneblad 9: Århus Universitetshospital, Skejby

Spareforslag

Universitetshospitalet på spil

 

Faneblad 10: Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive

Spareplan 2009

Høringssvar fra HMU

 

Faneblad 11: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Udmøntning af sparekrav

Bilag 1 - Oversigt alle besparelsesforslag

Bilag 2 - Besparelsesforslag Kræftcentret

Bilag 3 - Besparelsesforslag Kirurgisk Center

Bilag 4 - Besparelsesforslag Neurocentret

Bilag 5 - Besparelsesforslag Medicinsk Center

Bilag 6 - Besparelsesforslag Servicecentret

Bilag 7 - Besp.forslag Administration

Bilag 8 - Høringssvar HMU

Bilag 9 - Overordnede præmisser for besparelser fra og med 2009

Bilag 10 - Udfordringer som følge af underfinansiering

Bilag 11 - LMU / CMU - udtalelser

 

Faneblad 12: Fælles konti

Notat - Besparelser på fællesområdet

Høringssvar - Medicoteknisk Afdeling

Høringssvar Center for Kvalitetsudvikling

 

Faneblad 13: Primær sundhed

Katalog over indsatsmuligheder i forhold til reduktion i udgiftspres på praksisområdet

 

Faneblad 14: Investeringsoversigt

Notat - Prioritering af anlægsmidler i 2008 og 2009

Forslag til prioritering af anlægsprojekter

 

Ekstra indkommet materiale udleveret på selve seminaret:

Indkomne skrivelser