Region Midtjyllands økonomi er reguleret i henhold til både regionale og statslige retningslinjer og regler jf. nedenstående.

 Regionale retningslinjer
 

Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Region Midtjylland og er gældende for alle regionens regnskabsområder.

Kasse- og regnskabsregulativet 
    Bilag:       1.    Retningslinjer for anvisning
                   2.    Finansiel politik
                   3.    Anvendt regnskabspraksis
                   4.    Uerholdelige fordringer
                   5.    Økonomistyring og økonomikontrol

                   


    
    Øvrige bilag der nævnes i Kasse- og regnskabsregulativet
                   1. FAS administration 
                   2. Byggeregulativ
                   3. Indkøbspolitik   

 

Revisionsregulativ

 
Statslige retningslinier
 
Budget og regnskabssystemer for regioner
Styrelsesloven
Regionsloven
Lånebekendtgørelsen