Region Midtjyllands økonomi er reguleret i henhold til både regionale og statslige retningslinjer og regler jf. nedenstående.

Regionale retningslinjer

Kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Region Midtjylland og er gældende for alle regionens regnskabsområder. 

Kasse- og regnskabsregulativet 
Bilag:

  1. Retningslinjer for anvisning
  2. Finansiel politik
  3. Anvendt regnskabspraksis
  4. Uerholdelige fordringer
  5. Økonomistyring og økonomikontrol

Øvrige bilag der nævnes i Kasse- og regnskabsregulativet

Statslige retningslinier