Koncernøkonomi har det overordnede ansvar for økonomien i regionen, herunder blandt andet budgetlægning, -opfølgning, regnskabsaflæggelse, revision. Derudover står Koncernøkonomi for opgaver med indkøbspolitikker og e-handel.  Læs endvidere Koncernøkonomis virksomhedsgrundlag (er under redigering).

Der vil være decentrale økonomifunktioner på de forskellige områder og på hospitalerne og institutionerne. Det skal sikre, at det er de mest hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, der træffes. De decentrale afdelinger indgår i et tæt netværkssamarbejde med den centrale økonomiafdeling.

Klik på organisationsdiagrammet og læs om hvert kontor.

Afdelingsledelsen Projektenhed Finans. Budget, Rapportering og Sekretariat. Strategisk Styring og Analyse. Byggeri og Ejendomme. Regnskab. Gå til Koncernøkonomis organisationsdiagram.

Læs om regionens økonomi.