Samlet rapport

I arbejdet med ny sundheds- og hospitalsplan, er udarbejdet analyser om befolkningsudvikling, sundhedstilstand, hospitalsaktivitet og forventninger til fremtidens aktivitetsbehov på hospitalsområdet.

 

Opsamling

I opsamlingspapiret findes en opsummering og konklusioner fra analysearbejdet.