Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Det vil sige, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner. For eksempel betaler en kommune ud over det årlige faste bidrag et vist beløb, hver gang en af kommunes borgere skal opereres på hospitalet.

Finansieringen for sundhedsområdet, psykiatrien og regional udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af det
sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.

Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetalinger fra
boenheder, kantiner og værksteder.

  • Staten 21,5 mia. kr.
  • Kommuner 5,4 mia. kr.
  • Andre regioner m.v. 2,4 mia. kr.
  • Lån og likviditet 0,7 mia. kr.

  • I alt 30 mia. kr.