Oversigt

Sundhedsstyrelsen (Fremgår ikke af oversigten)

HK_Kommunal_/ MV_administration (Fremgår ikke af oversigten)
Dansk Sygepleråds høringssvar (Fremgår ikke af oversigten)
FOA Østjylland høringssvar (Fremgår ikke af oversigten)
Jordemoderforeningen høringssvar (Fremgår ikke af oversigten)
LO (Fremgår ikke af oversigten)
Danske Bioanalytikere (Fremgår ikke af oversigten)
Urologiske overlæger (Fremgår ikke af oversigten)
Lægerådet ved Hospitalsnheden Vest (Fremgår ikke af oversigten)
1_ Bitten_K_Kristensen_RH_Viborg
1_ Bitten_K_Kristensen_RH_Viborg_svar
2_ Flemming_Juncher
2_ Flemming_Juncher_svar
3_ Lars_G_Hansen_RH_Viborg
3_ Lars_G_Hansen_RH_Viborg_svar
4_ Tommy_Lemqvist
5_ Bue Grunnet
6_ Steffen Kaas
7 Daniel Kirk
7 Daniel Kirk svar
8 Karlo Jespersen
9 Dorthe G Rafn RH Grenaa
10 Behandlersygeplejersker_RH_Grenaa
10_Behandlersygeplejersker_RH_Grenaa_svar
11_Borgerforeningen_Mols
11_Borgerforeningen_Mols_svar
12_Karsten_Christensen
12_Karsten_Christensen_svar
14_Egon_Jensen_RH_Grenaa
14_Egon_Jensen_RH_Grenaa_svar
15_Troels_Martin_Hansen
16_Helle_Jorgensen_Psykiatrien_Nordjylland
17_Akutlaegebilerne_AArhus_Horsens_Randers_
Grenaa_Silkeborg_Dansk_paramedicinsk_Selskab
18_Hans_A_Holmsgaard
19_Poul_Nowack
20_Personalet_RSI_HSI
21_Dennis_Skjold
22_Personalet_ASA_RH_Holstebro
23_Anna Weibull_RH_Randers
24_Idegruppen_Grenaa
25_Persanalet_sengeafsnittet_RH_Grenaa
26_Fagligt_mode_RH_Herning
27_Støttef. RH_Ringkøbing_Ældre_Sagen_Ældre_Rådet_Ringkøbing
28_Sundhedsbrugerradet_i_Region_Midtjylland
29_Aldreradet_Norddjurs
30_Charlotte_Buskbjerg
31_Rontgenlægerne_RH_Holstebro
32_Medarbejdere_Praksisenheden_RH_Holstebro
33_Kirsten_Krogsdal
33_Kirsten_Krogsdal_svar
34_Kost_og_Ernaeringsforbundet_Region_Midtjylland
36_Torben_Legaard_RH_Silkeborg
38_Camilla_Sand_Prakt_laege_Grenaa
39_Overlaegeraadet_RH_Randers
40_Laegeraadet_Hospitalsenheden_Vest
42_Ole_Aagaard_Hospitalsenheden
43_Kredsbestyrelsen_Jordemodrene_i_Region Midt
44_Hospitalernes_HR_og_personalechefer
45_Arbejdsmedicinsk_Klinik_RH_Herning
46_Urologiske_overlaeger_RH_Randers
47_Praksisudvalget_Region_Midtjylland
48_Tonny_Lemqvist_2010
48_Tonny_Lemqvist_2010_svar
49_Falckansatte_ambulanceass_behandlere_og_paramedicinere
50_Praksiskonsulent_Grenaa_og_praksiskoordinatorer_RH_Randers
52_Overlaegeraadet_RH_Viborg
53_Lars_Blom_Praehospital_organisation_i_Vest
54_Anaestesiologiske_overlaeger_Hospitalsenheden_Vest
55_Ambulancelægeforeningen_i_Region_Midt
56_Oversygeplejerskegruppen_RH_Randers_og_Grenaa
57_Gruppe_af_anaestesisygeplejersker
58_Ambulancelaegerne_Silkeborg
59_Anaestesiologisk_afdeling_RH_Silkeborg
60_Doris_Norgard_Center_for_Folkesundhed
61_Haematologisk_afsnit_RH_Holstebro
62_Rene_Edslev_mfl_Hospitalsenheden_Vest
63_Socialdemokraterne_Grenaa_Partiforening
64_Sengeafsnit_M1_RH_Holstebro
65_Susanne_Bach_Hansen_RH_Herning
66_Miranda_Andersen_RH_Herning
69_Aeldre_Sagen_Norddjurs
70_Thomas_Hahn_RH_Horsens
71_Kirsten_Riisom_RH_Viborg
71 Kirsten Riisom RH Viborg svar
74_Per_Sidenius_Århus_Sygehus
75_Responce
76_Dorthe_J_Møller_RH_Herning
76_Dorthe_J_Møller_RH_Herning_svar
77_Arbejdsmedicinsk_Klinik_RH_Herning
78_Kirsten_H_Nielsen_RH_Viborg
80_Bioanalytikerunderviserne_Hospitalsenheden_Vest
81_Finn_Eldon_RH_Herning
82_Birgitte_Tønning_RH_Viborg
84_Klinisk_mikrobiologisk_afdeling_RH_Viborg
85_Overlægerådet_RH_Silkeborg
86_Høreforeningen_Norddjurs
89_Tove_Vemmelund
89 Tove Vemmelund_svar
90_Lars_Bentzen
91_Lone_A_Kvist_RH_Randers
92_Foreningen_PROPA
93_Peter_Alminde
94_Sygeplejepersonalet_afd_Ø_RH_Viborg
95_Supp_Poul_Nowack
96_Supp_Idegruppen_Grenaa
97_Supp_Sundhedsbrugerrådet_i_Region_Midtjylland
98_Knud_Kaaber_Aksel_Otkjær_Hudklinikken
99_Gitte_Thetmark_RH_Silkeborg