Koncernledelsen har nedsat en række grupper, der skal vurdere, hvordan en lang række forslag til besparelser kan blive til virkelighed. Se beskrivelserne af temaer, arbejdsgrupper og medlemmer.

Tryk på temaerne herunder for at se beskrivelser af opgaverne - og hvem der er medlem af de forskellige arbejdsgrupper.

Besmærk at tema 12 - det der handler om administrationen - åbner for yderligere en række undersider.

 1. Laboratorie-området
 2. Gynækologi/obstetrik og pædiatri
 3. Det billeddiagnostiske område (radiologi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin)
 4. Samling af kirurgiske afdelinger/funktioner på færre matrikler (øjne, øre-næse-hals, urologi, ortopædkirurgi og mammakirurgi)
 5. Samling af medicinske afdelinger/specialer på færre matrikler (neurologi, apopleksi onkologi, hæmatologi, reumatologi og neurorehabilitering)
 6. Psykiatri (samling af funktioner og distriktpsykiatri)
 7. Center of Excellence i Silkeborg og overførsel af erfaringer til andre hospitaler
 8. Åbningstider i akutklinikker, samling af matrikler og omlægning til sundhedshuse
 9. Det præhospitale område
 10. Samling af Århus Sygehus og Skejby Sygehus til fremtidig DNUstruktur
 11. Fælles ledelse på regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg
 12. Tilpasning på det administrative område og servicefunktioner (45-50 mio.kr.) (12 delarbejdsgrupper)
 13. Ny dyr medicin og nye behandlinger (55 mio. kr.)
 14. Tilpasning af behandlingskapacitet som følge af andre regioners hjemtrækninger (25 mio. kr.)
 15. Specialesammensætningen på hospitalerne