Uge 2 Tirsdag-fredag
HMU´erne drøfter spareforslag vedrørende eget område samt tværgående spareforslag fra andre HMU-områder/budgetansvarlige (jf. ovenfor)

Mandag 17. januar kl.12
Sidste frist for aflevering af høringssvar fra HMU´erne samt eventuelle justeringer af tidligere fremsendte spareforslag.

Onsdag 19. januar 2011
Ekstraordinært møde i RMU.

Fredag 21. januar 2011 kl. 12
Frist for fremsendelse af udtalelse fra RMU til koncernøkonomi.

Tirsdag 25. januar 2011
Regionsrådet holder budgetseminar fra kl. 9.00 til 16.00.

Mandag 31. januar 2011
Budgetforligsdrøftelser begynder kl. 13.00.

Tirsdag 8. februar
Sparekataloget, MED-udtalelser og budgetforlig bliver forelægges Forretningsudvalget.

Onsdag 23. februar
Sparekataloget, MED-udtalelser og budgetforlig forelægges Regionsrådet.