Som følge af strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland i 2015, vil der i større og mindre grad ske forandringer for afdelinger eller områder. 

Støttemuligheder i Region Midtjylland

Som følge af strukturændringer, fusioner og besparelser, vil der i større og mindre grad løbende ske forandringer. Region Midtjylland ønsker i så høj grad som muligt at hjælpe den enkelte medarbejder og organisation videre på en konstruktiv måde. Tilbuddene retter sig både til ledere og medarbejdere.

Håndtering af fusionsforandringer

Der er både faglige, personalemæssige og organisatoriske forhold i spil, når der sker større strukturændringer og besparelser. Derfor også mange forskellige tilgange til at kunne gribe processen godt an.

Nedenfor er en række metoder og værktøjer, som man selv kan arbejde med, eller få hjælp til at arbejde med.

Retningslinjer i Region Midtjylland

Regions-MEDudvalget har formuleret retningslinjer for hvordan, hvornår og hvem der gør hvad, når medarbejdere bliver berørt af strukturændringer og besparelser.