Opdateret  04/05/2015

Besparelserne i Region Midtjylland påvirker både samarbejdspartnere, borgere og ansatte. Indtil den 8. maj, er der derfor mulighed for at aflevere høringssvar.

Høringssvarene kommer til at indgå i den politiske behandling af spareforslagene, og offentliggøres løbende her på temasiderne.

Høringsparter

Høringsparterne, som har fået tilsendt høringsmaterialet med tilhørende høringsbrev, er:

  • MED-systemet (RMU og alle HMU’er, der involverer relevante LMU’er) Ansatte i Region Midtjylland bliver hørt gennem regionens MED-system. Hvis du som medarbejder kommentarer til spareforslagene, kan du henvende dig til dit LMU og bede om, at din kommentar eller holdning bliver taget med.
  • De lægefaglige specialeråd,
  • Lægeforeningen Midtjylland,
  • Det Regionale Sygeplejeplejefaglige råd,
  • Det ergo- og fysioterapeutfaglige råd,
  • Sundhedsbrugerrådet
  • Det regionale kontaktforum på psykiatriområdet
  • Kommunerne
  • De faglige organisationer
  • Sundhedsstyrelsen

Derudover har andre interesserede også mulighed for at sende høringssvar.

Høringsfristen udløb den 8. Maj. Høringssvar, der indkommer efter denne dato og inden den 20. Maj, vil dog blive forelagt på Regionsrådets budgetseminar den 20. Maj.

Eventuelle høringssvar den 20. Maj eller derefter vil blive sendt til Regionsrådet og vil kunne indgå i de politiske drøftelser i juni måned, hvor der er budgetforligsdrøftelser mellem partierne den 9. Juni.

Link

 

Tillbage til tema-forsiden