Opdateret 06/05/2015

Regionsrådet besluttede 28. januar 2015, at der skal udarbejdes en spareplan for 2015 - 2019. Den skal skabe balance i økonomien på sundhedsområdet.

Samlet skal der findes besparelser for 699 mio. kr. frem til 2019.

VIDEO Derfor skal Region Midtjylland spare 699 mio. kr.

Nedenfor kan du se forslagene. Først en generel tekst om planen og siden de konkrete forslag på otte forskellige områder.

Der er tale om et forslag, som er i høring hos ansatte og samarbejdspartnere frem til 8. maj 2015.

Efter høringen er det de folkevalgte, som tager stilling til forslagene og beslutter, hvor og hvordan besparelserne skal finde sted. Spareplanen er på Regionsrådets dagsorden 24. juni 2015.

 

Bemærk: I notatet Generelt om spareplanen og i forslagene vedrørende Akutområdet og Klinisk service, er der 21. maj 2015 tilføjet nogle præciseringer under enkelte spareforslag.

Generelt om spareforslagene - hent notat

Mål, rammer og medlemmer

Akutområdet - Hent forslag til besparelser på Akutområdet

Planlagte patientforløb - Hent forslag til besparelser på Planlagte patientforløb

Praksisområdet - Hent forslag til besparelser på Praksisområdet

Psykiatrien - Hent forslag til besparelser på Psykiatrien

Klinisk service - Hent forslag til besparelser på Klinisk service

Ikke kliniske områder - Hent forslag til besparelser på Ikke kliniske områder

Medicin - Hent forslag til besparelser på medicin

Arbejdsgange og forenkling - Hent forslag til besparelser på Arbejdsgange og forenkling

Alle filer er pdf-filer. 


 

Region Midtjyllands økonomi
- kort fortalt


Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Det vil sige, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner.

For eksempel betaler en kommune ud over det årlige faste bidrag et vist beløb, hver gang en af kommunes borgere skal opereres på hospitalet. 

Finansieringen for sundhedsområdet, psykiatrien og regional udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen.

Finansieringen af det sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen. 

Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetalinger fra 
boenheder, kantiner og værksteder.

  • Staten 20,8 mia. kr.
  • Kommuner 5,4 mia. kr.
  • Andre regioner m.v. 2,2 mia. kr.
  • Lån og likviditet 1,1 mia. kr.

  • I alt 29,5 mia. kr.