Der skal spares flere penge i Region Midtjylland i årene 2016-2019 end der i første omgang er meldt ud. Sparemålet er nu 699 mio. kr.

Den seneste gennemgang af Region Midtjyllands udgifter viser, at det er nødvendigt at justere sparemålene for årene 2016-2019.

I januar 2015 blev det meldt ud, at der var behov for at finde besparelser på for 386 mio. kr. i 2016 stigende til 660 mio. kr. i 2019.

Nyt sparemål
Siden da har forudsætningerne ændret sig, så der nu er behov for et sparemål i 2016 på 540 mio. kr. stigende til 699 mio. kr. i 2019. 

- Den seneste gennemgang af regionens økonomi viser, at udgifterne til især hospitalsmedicin, praksissektoren og tilskudsmedicin siden de oprindelige sparemål blev vedtaget i januar er steget mere, end vi havde forventet.

-Samtidig forventer vi en væsentlig stigning i antallet af speciallæger under speciallægeuddannelse, hvilket også fører til en udgiftsstigning over årene 2016-2019. Og derfor skal vi nu finde flere penge, end vi oprindeligt havde regnet med, forklarer Region Midtjyllands økonomidirektør Per Grønbech.

699 mio. kroner eller 827 mio. kroner?

Det fremgår af nogle medier, at Region Midtjylland skal spare 827 mio. kroner i stedet for 699 mio. kroner.

Forskellen på de to tal er, at i de 827 mio. kroner er der medregnet en reserve, en buffer, på 128 mio. kroner. Bufferen er penge, som Region Midtjylland allerede har afsat til stigende udgifter til patientbehandling, herunder ny dyr medicin og nye behandlinger.

Beregningen, der summer op til 827 mio. kroner, siger derfor ikke noget om, hvor stor en besparelse, regionsrådet nu skal beslutte. Det beløb er 699 mio. kroner.