Der er mange led i udarbejdelsen af en spareplan, som den regionsrådet mener, koncernen har behov for. Herunder kan du se de vigstigste datoer.

 

 

Dato

 

Begivenhed

28. januar

Regionsrådet godkender de økonomiske rammer, principper og tidsplan for midlertidige besparelser i budget 2015, samt spareplan for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

17. & 25. februar

Forretningsudvalget /Regionsrådet forelægges forslag til nødvendige budgetreguleringer i 2015 med henblik på sikring af økonomisk balance

27. april

Sparekatalog sendes i høring i MED-systemet med frist for at aflevere høringssvar den 8. maj

Se indkomne høringssvar
(Svarene bliver løbende offentliggjort)

 

12. maj

Ekstraordinært møde i Regions-MEDudvalget

20. maj

Budgetseminar for Regionsrådet, hvor sparekataloget fremlægges

22. juni

Møde i kredsen bag budgetforlig 2015 om sparekataloget inden behandling i Forretningsudvalg / Regionsråd
(Mødet var oprindeligt planlagt til den 9. juni, men besluttet udskudt på grund af valg til Folketinget) 

16. & 24. juni

Forretningsudvalget / Regionsrådet fastlægger de økonomiske rammer for budget 2016 og årene 2017-2019. Herunder beslutning om, hvilke spareforslag der skal indarbejdes i budgettet

 

14. & 26. 
august

Forretningsudvalget / Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019

2. september

Budgetforligsdrøftelser

22.& 30. september    

Forretningsudvalget / Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019